Vajag, vajag, vajag - [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 9th, 2012|12:48 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[indejaanis]
kādam ir polaroid kasetes, kuram pašam nevajag ? varam iemainīt pret našķi
krikukraku @ gmail. com
linkpiedāvāt variantu

Comments: