Vajag, vajag, vajag - oriģinālie CD [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

oriģinālie CD [Apr. 2nd, 2012|05:44 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[bljanna]
linkpiedāvāt variantu

Comments:
[User Picture]
From:[info]bljanna
Date:April 2nd, 2012 - 07:15 pm
(Link)
Nosauc māksliniekus un vēlamo atlīdzību, lai zinu, ar ko rēķināties ;)