Vajag, vajag, vajag - galerijai [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

galerijai [Jul. 29th, 2011|03:52 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[r_h]
krāsu, baltu sienai.

ko pret?
atraksti uz rhuw@inbox, pakārdināšu.
linkpiedāvāt variantu