Ticības traģēdijas :: Kretīnisma ziedi [entries|archive|friends|userinfo]
Kretīnisma ziedi

[ website | Things They Don't Tell You About Christianity ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

izcils plakāts [Sep. 4th, 2013|01:27 pm]
po


arī citiem viņi māca taisīt tādus pašus
linkĀmen!

maiji un jehovieši [Jun. 5th, 2013|04:12 pm]
po
Maiji un Jehovas liecinieki

Zemēs, kur dzīvo daudz maiju, Jehovas liecinieki sludina tīrās Bībeles mācības un daudzi atsaucas uz Bībeles vēsti. Lūk, divi piemēri.
”To ļaužu vidū, starp kuriem uzaugu, mani godāja un man bija ievērojams stāvoklis,” stāsta Karidads, ”taču tas mani nekavēja dzīvot izšķērdīgi un žūpot.” Tāpat kā daudzi maiji, arī Karidads gan ievēroja katolicisma tradīcijas, gan praktizēja spiritismu. ”Kad es saslimu,” viņš stāsta, ”es gāju pie pūšļotāja.” Karidada meitas sāka mācīties Bībeli ar Jehovas lieciniekiem. ”Pamazām tas ieinteresēja arī mani,” atzīst Karidads, ”un īpaši mani iespaidoja pārmaiņas meitu uzvedībā. Drīz vien arī es sāku mācīties Bībeli.” Kas notika tālāk? ”Patiesība man palīdzēja iepazīt un iemīlēt Jehovu,” stāsta Karidads. ”Es esmu atmetis tādus paradumus un tradīcijas, kas nepatīk Jehovam, un esmu atbrīvojies no bailēm un māņticības.”
Paula, maijiete, kas dzīvo Gvatemalā, dziļi sēroja par divu savu dēlu nāvi. ”Es visu laiku veidoju viņiem altārus,” atceras Paula. ”Man bija kādas katoļu mūķenes iedota Bībele, un es katru vakaru divas stundas to lasīju, lai uzzinātu, kur atrodas mani mirušie dēli.” Drīz Paula sāka studēt Bībeli ar Jehovas lieciniekiem un tūlīt pat arī sāka apmeklēt viņu sapulces. ”Viņi man tik labi izskaidroja Bībeli,” sieviete stāsta. ”Esmu priecīga, jo zinu, ka Dieva Valstība iznīcinās slimības un nāvi. Es vienmēr domāju par cerību uz augšāmcelšanu.” (Jāņa 5:28, 29.) Tagad Paula stāsta citiem labo vēsti par Dieva Valstību. ”Ir vēl tik daudz cilvēku, kam vajadzīga palīdzība,” tā nobeidz Paula.


http://wol.jw.org/lv/wol/d/r49/lp-lt/102001645
linkĀmen!

please, choke on your positive vibes now [Feb. 7th, 2013|11:26 pm]

217
reāli, patiešām vienīgais cibas žurnāls, kas mani drausmīgi tracina, ir [info]equilibrist
katru reizi, kad uzduros tam stats/latest lapā, ieslēdzas gag reflex un pie reizes noraustos agonizējošos krampjos

citējot,
"Dievs, sargā un vadi mani, Tu Esi Tas, ar ko es vēlos būt vienota, es gribu dzīvot Tevī, pazīt Tevi un just Tevi sev visu laiku līdzās.. Tavu brīnišķīgo vadību, Kungs, ne ar ko nesalīdzināmo varenību.. Es Tevi mīlu.. :)"
linkĀmen!

lolwtfwtf jeb Brīvs no homoseksuālisma via draugiem.lv [Jan. 29th, 2013|05:31 pm]

217
"1981. gadā kāds jauns puisis, pilns apņēmības un drosmes piepildīt savus sapņus, mācījās vienā no Ņujorkas labākajām mākslas skolām. Toreiz vēl nekas neliecināja, ka viņa dzīvē nākotnē iestāsies tumšs un grūts periods.
... tālāk ... )
Ar Dievu viss ir iespējams. Es ticu brīnumiem, jo visa mana dzīve ir viens liels brīnums."
linkĀmen!

insanity [Jan. 7th, 2013|02:39 pm]
po
linkĀmen!

[Dec. 23rd, 2012|10:34 pm]

217
Īsāk sakot - mīlestība + paļāvība + pazemība + atteikšanās no sevis - tā ir laba un laimīga, un noderīga, un jēgpilna dzīve.

Individualitātes nojaukšana arī ir ļoti, ļoti būtiska. Iegaumē un atceries - tevis nav! Bet vispirms tev ļoti, ļoti stipri jāapzinās šī 'Es' ilūzija, tev līdz porām ir jāsajūt autonomijas un personības mīts, lai pēc tam to pa upi palaistu prom. Kad tevis vairs nav, tu esi brīvs. Ir tikai apziņa un sapratne, un enerģija, Visuma rezonanse un mūžīgā dziesma.

via [info]kirkegors
linkĀmen!

Kā atmest mūzikas klausīšanos. hail islam [Nov. 27th, 2012|12:18 am]

217
http://www.forum.islammuslim.lv/viewtopic.php?id=2130

via [info]liizhj via klab.lv/stats/latest.bml

pagaidām vēl nav laika pašai iedziļināties, bet nosaukums daudzsološs :]
linkĀmen!

latvju ezotēriķi [Nov. 6th, 2012|07:04 pm]

po
Gaismas Darbinieki

Sveicinām jūs, ķermeņos mītošie Starojošie Dievi!
Jūs uzrunā Kristāliskie Vaļi.
Šodien parunāsim par telepātijas mākslas dabu.
Doma – tas ir Dievu darba instruments Pasauļu radīšanai.
Ar Domu tiek uzradīts audekls, kuru aizpilda Svētā Gara enerģija.
Doma – tā ir Jaunrades, Līdz-Radīšanas enerģija, plūstoša nebeidzamā straumē no Sirds.
Telepātija – tā ir jūsu iedzimta spēja, kuru jūs pastāvīgi lietojiet – apzināties jūs to vai nē.
Visas jūsu domas veido vienotu mentālu tīklu, organismu, kurš rada jūsu kolektīvo realitāti uz planētas.
Daudzās destruktīvās domas nāk prātā cilvēkiem, atdalītiem no sava patiesā, Sirdī mītošā ES.
Tomēr tas nav iemesls nosodīšanai vai paļāšanai. Katra gūtā pieredze ir svarīga un nenovērtējama.

PIEŅEMOT visus un visu ar Mīlestību un Līdzcietību – jūs momentā Mīlestības Gaismā dzēšat visas disharmoniskās parādības.


utt. utjp. ad nauseum, ad infinitum, ad astra et cetera
linkĀmen!

Brace yourselves :] [Oct. 11th, 2012|05:32 pm]

217
The Ultimate Web Intro Trash Experience
http://goo.gl/ltiB5

p.s. dēm, pēc intro vēl seko ģitāras fōnčiks :D omg, pēdējās 5 minūtes vislaik atveru šito un ržu ņemagu
link2 āmeni|Āmen!

ar nelielu novirzi no tēmas [Sep. 20th, 2012|04:38 pm]
alison
ne tik daudz par konkrētām reliģijām, kā par maģisko/iracionālo domāšanu un tās izpausmēm sadzīvē/akadēmiskajā izglītībā:
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2BIO1282
Kursa nosaukums: Bioenerģētika
Atbildīgā struktūrvienība: LU Bioloģijas fakultāte

Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem veidot izpratni par biolauku, par auru, par apkārtējās vides enerģiju iedarbību uz dzīvo organismu. Kursa uzdevumi:
1)izzināt cilvēka spējas – gaišredzību, gaišdzirdību, telepātiju, intuīciju, domu un vārda spēku, kā arī apziņas un iztēles spēku;
2)iepazīt cēloņu un seku likuma darbību;
3)iepazīt negatīvās enerģijas neitralizēšanas iespējas;
4)iepazīt pozitīvās enerģijas uzņemšanas iespējas.

utt, utt, utjp, karoče šodienas lol :)
linkĀmen!

Pierādījumu nav, bet ir pierādījumi. [Sep. 6th, 2012|03:29 pm]
po
Lai arī Dievs nav atklājis sevi mūsu maņām – jo mēs nespējam Viņu ne saskatīt, ne sadzirdēt nedz arī Viņam pieskarties – tomēr Viņš nav mūs pametis apjukuma tumsā, šauboties par Viņa eksistenci, pierādījumu trūkuma dēļ. Bībelē rakstīts:
"Dievs Sevi nav pametis neapliecinātu."
(Apustuļu darbi 14:15-17)
"Bet prasi dzīvniekiem, tie tevi pamācīs, un debesu putniem, tie tev pavēstīs..." (Ījaba 12:7-10)

“Dievs nekad neprasa no mums, lai ticētu bez pietiekošiem pierādījumiem, uz kā balstīt savu ticību. Viņa raksturs un Viņa Vārda patiesums ir pierādīts ar liecību, kas uzrunā mūsu prātu un šī liecība ir bagātīga.”

etc.
linkĀmen!

Lobētā guļamistabas šizofrēnija [Aug. 10th, 2012|05:41 pm]

po
http://www.vvm.lv/lv/news/list.html?news_id=285

Te tikai Ievads, ir vērts iečekot arī pārējo:

Bībele mums saka, ka Dievs ir radījis dienu un nakti, dienu darbam un nakti atpūtai. Jēzus teica: Man ir jādara Tā darbs, kas Mani sūtīja, kamer vēl ir diena, jo nāk nakts, kad neviens nevar strādāt.

Mīļotie, pēc smagas darba dienas tu atgriezies mājās, lai gūtu atdusu un spētu sagatavoties nākošajai dienai. Es ticu, ka, tuvojoties naktij, tev nāk miegs. Tu dodies uz savu gultu, lai nakti pavadītu miegā.

Atšķirībām starp dzīvo un nedzīvo dabu ir bioloģiska daba. Tev jāsaprot, ka garu līmenī visām lietām ir ausis, un tev jāmācās saprast, ka kā dzīvās, tā nedzīvās dabas objektus var izmantot ienaidnieks, lai tev kaitētu.

Reiz man zvanīja kāda sieviete un teica: “Mācītāj, lūdzu, man vajadzīga lūgšana.” Es prasīju viņai, par ko jūs vēlaties lūgt. Man par pārsteigumu viņa teica: “Es neesmu gulējusi savā gumļamistabā mēnešiem ilgi.” Kad es viņai pajautāju, kāpēc viņa neguļ savā gultā, viņas atbilde man sniedza jaunu pārsteigumu. Viņa teica: “Pie sienas nostājas vīrietis, kas vienmēr skatās uz mani un man uzbrūk. Tā rezultātā es atstāju savu gultu un guļamistabu šim nelūgtajam viesim.” Tas, ko mēs šeit gribam sacīt, ir: atbrīvošana ir vajadzīga gultai un guļamistabai, un arī māsai ir vajadzīga atbrīvošana.

Ir kaut kas, ko es vienmēr daru, kad man jāguļ viesnīcā; es veicu atbrīvošanu šajā istabā, pirms es kaut ko iesāku darīt, jo es nezinu kāda persona ir lietojusi šo gultu. Ja šo istabu ir lietojis sātana aģents un tu tajā ieej bez Dieva uguns tavā sirdī, tu tiec saistīts un piedzīvo negaidītu uzbrukumu. Es lūdzu, lai Tas Kungs tev sniedz izpratni par šo tematu Jēzus vārdā.
linkĀmen!

[Jul. 23rd, 2012|04:38 pm]
alison
http://klab.lv/users/uztvere/
linkĀmen!

[Jul. 4th, 2012|10:04 pm]
alison
linkĀmen!

dzejolis [Jun. 7th, 2012|01:09 am]

po
Tad kad skumjas tevi māc,

Tad uz ceļiem Dieva priekšā nāc.

Un kad prieks un laime klāt,

Tad uz ceļiem Dieva priekšā nāc.

Tad kad raizes tev...ko darīt un kur iet?

Tad uz ceļiem Dieva priekšā nāc.

Un lūgties sāc un runāt sāc ar Tēvu kuram gudrāks Prāts.

Viņš tavas skumjas remdinās,

Un tavos priekos Viņš būs klāt.

Viņš padomus un mieru dos.

Gan dienā, rītos, vaksros.

Tev tikai tas ir jātceras,

Ka vienmēr DIEVAM jauzticas
linkĀmen!

[Apr. 30th, 2012|01:24 pm]
po
Redz,kas ir isteniba Dievs radija zemes iedzivotajus ariešus,un sakuma zeme saucãs arija.
Pec tam caur zvaigžnu vãrtiem atnãca daudz humanoidu no citãm pasaukem kuras ari ir radijis Dievs.
Senajãs vedãs ir bauslis par septito dienu ka Dievs septinãs dienãs radijis visumu,kas liecina ka visus radijos Dievs.
No citam pasaulem pie mums mekle patverumu,tapec ka viniem uzbruk pekles iedzivotaji kuriem karš ir iznicinãjis vinu pasaules.
Lai pekles iedzivotaji netiktu musu pasaule zvaigžnu vãrti tika iznicinati,bet vini mus arvien ietekme raidot starojumu,kas kaitigs musu domãšanai,intensivãs lugšanãs var vinus bloket.
linkĀmen!

Vājprātīgā Dimiteru ģimenīte [Apr. 26th, 2012|08:11 pm]

po
Raksts nav tas svaigākais, tomēr nenovecojošs.
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/71981/liga-dimitere-ludz-latvijas-prezidentu-atlaist-visus-paradus

Tiem, kam nepatīk linki, pārpublicēju Līgas Dimiteres lūgumu prezidentam:
LATVIJAS BAGĀTAJAM PREZIDENTAM
Andrim Bērziņam

Lūgums visu parādā esošo cilvēku vārdā

Šīs pasaules pulkstenis cilvēku trauksmes un neziņas laiku rāda bez pieciem mirkļiem visdziļāko pusnakti. Visi ir pazaudējuši visu.
Cilvēki vairs nevar panest šo banku politikas seku nāvīgo nastu, kas ar valsts atbalstu šajā kārdinājumā vilināja krist pilnīgi visus.
Noskumuši ir zīdaiņi, bērni, pusaudži, jaunieši, sievas un vīri, vecāsmammas un vecietēvi.
Lai cilvēki atkal būtu cilvēki, ir jāatgūst prieku, cerību dzīvot, jēgu atgriezties savās mājās, kuras tie pametuši, šausmās bēgot no parādiem un to piedzinējiem.
Tici neticamajam, dari iespējamu neiespējamo, palīdzi cilvēkiem piedzīvot pasaku ar laimīgām beigām.
VISU PARĀDU ATLAIŠANAS GAVIĻU DIENU LATVIJĀ JĀPASLUDINA AR LIKUMU.
Pasludini, prezident, tautai brīvību no parādu jūga un Tu kļūsi par mazās Latvijas karaļvalsts lielo karali Andri Pirmo.
Tikai tad dzīve varēs sākties atkal.
Šo brīvlaišanu vēl dzīvajiem cilvēkiem lūdzu Tev, prezident, nāvi uzvarējušā Debesu Ķēniņa Jēzus Kristus Vārdā.

Latviete
pareizticīga kristiete
Līga Dimitere

2012.gada 8.februārī
link1 āmens|Āmen!

pasaules vēsture [Apr. 23rd, 2012|12:41 pm]
po
Pēc manas saprašanas Dievs pasaules pārvaldīšanu nodeva Ādamam. Pasaules pārvaldīšanu no Ādama Ēdenes dārzā nočiep sātans un galā ir ūdens plūdi, jo nav vairs kas pasauli sāla.
Pēc plūdiem pasaules pārvaldīšana notiek caur Izraēlu, bet šodien caur Kristus Baznīcu / Draudzi. Kāda ir vietējā baznīca, tāda ir konkrētā vietā laicīgā vara. Laicīgā vara NEKAD nebūs labāka par baznīcu. Ja valstī viss iet uz galu, tad vaina nav laicīgās varas pārstāvjos, bet vaina ir baznīcā, tās vadībā. Ja kāds saka ka neviena atmoda nesākās no augšas, tas tā ir, bet vai tas kādam patīk vai nē, ja garīdznieks draudzē ir čau, tad lai kāda nebūtu draudze pirms viņa, tā pēc laika arī ir čau (kaut vai tā paša J.Rubeņa Torņkalna draudze) .
link1 āmens|Āmen!

Atbilde forumos [Apr. 6th, 2012|08:04 pm]
po

[uzruna] Kungs ir Jēzus Kristus!!!
Jēzus Kristus ir mans Kungs!!!
Bībele ir Dieva vārds.
Ikviens, kas piesauks tā Kunga vārdu un nodos savu dzīvi Viņam, nemirs, bet mantos mūžīgo dzīvi.
Es pats presonīgi esmu bijis Debesīs uz Dieva Tiesu!
Es zinu, ka ir dzīve pēc nāves.

[uzruna]!!!!!!!!!
Ja tavs kungs ir melu tēvs sātans un Tavs vienīgais uzdevums ir kalpot melu tēvam, tad Tu esi kļūdījies ar domubiedru izvēli.
Ļoti kļūdījies!!!!!!!

Vel neviens zinātnieks, nekad nav apgāzis nevienu Bībeles pantu.
Visi fakti, kas ir rakstīti Bībelē, ir īstenība.
Dievs radīja pasauli.
Cilvēks krita grēkā.
Dievs sūtija savu vienpiedzimušo Dēlu Jēzu Kristu, lai Tas glābtu katru, kas uztic savu dzīvi Viņam.
To laikam Tev melu tēvs - velns aizmirsa pateikt???
Tāpat ir arī atrasts Noasa šķirts. To Tu arī protams nezināji, vai ne?

To, ka melu tēvs - Sātans tika padzīts no Debesīm, kad sacēlās pret Dievu,- arī nezināji?
To, ka melu tēva sekotāji, trešā daļa eņģeļu tika padzīti no Debesīm, arī nezināji?
Un, ka kritušie eņģeļi ir kļuvuši par dēmoniem un ļauniem gariem, arī nezināji?

Žēl man Tevi un Tavus sekotājus.
Jo patiesība Tev tika atklāta, ka ir dzīve pēc nāves.
Jo arī Tu varēji nožēlot savus grēkus, izsūdzēt tos Dievam, -saņēmt piedošanu un dzīvot mūžīgi, kopā ar Dievu.
Bet Tu izvēlējies sekot vairāk meliem, nekā patiesībai.
Jo Tu zini, kam patiesībā kalpo!
Tu zini uz kurieni ej!
Tavs uzdevums - vajāt kristiešus, paralīzēt kristietību ir apzināta Tava darbība.
Bet būs jāatbild par VISU!!!!

***
Superīgu bullšita vīkendu!
linkĀmen!

tripotājs [Mar. 6th, 2012|02:16 pm]
po
"Ir ļoti daudzas liecības, par dzīvi pēc nāves.
Un visas ir līdzīgas.
Kādu nakti aizgāju gulēt kā parasti.
Bet pamodos tajā saulē.
Bībelē ir teikts, ka cilvēka dzīve ir kā tvaiks. Neviens cilvēks nezina kad mirs, kā vien Dievs.
Es pamodos tanī saulē un redzēju sevi no malas.
Tur vairs jautājumu nav.
Tur viss ir skaidrāks par skaidru.
Uzreiz sapratu, ka esmu miris.
Jau toreiz pirms 20 gadiem biju patiess kristietis.
Un Dievs pēc manas nāves man iedeva jaunu garīgu ķermeni, - tādu pašu kā īstenībā.- Tas spēj gan just, gan ciest!
Milzīgā ātrumā ar savu jauno ķermeni cēlos Debesīs uz Dieva Tiesu!
Man tika parādīta visa mana dzīve.
Man par lielu laimi, biju nožēlojiis visus grēkus.
Man bija ļoti žēl savus vecākus un māsu.
Es negribēju palikt Debesīs, lai gan tur bija ļoti labi.
Es ļoti solijos, ka kalpošu Dievam. Ļoti raudāju, lai Dievs man dotu otro iespēju dzīvot.
Dievs mani palaida atpakaļ uz zemi.
Mans gars atgriezās manā fiziskajā ķermenī.
Sajūta bija ļoti pretīga!!!
Jo tiko gars bija bijis pie Dievu, bet nu tam bija jaatgriežas grēcigajā, mirstīgajā miesā."
linkĀmen!

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]