pajautaa

"Patiesība vai risks"

Mar. 3., 2008 | 10:34 am
posted by: hazy_nothing in pajautaa

Ir nepieciešama palīdzība ar žetonvakaru. Kādi jums ir zināmi interesanti/jautri riski, kuri būs jāpilda gan 12tajiem, gan skolotājiem?
Tags:

# | jā, ir doma! (... izteicās 8) | Add to Memories