pajautaa

Komentēšanas statistika

Sep. 13., 2006 | 02:04 pm
posted by: ritvars in pajautaa

Atgādiniet, lūdzu, kā dabūt komentēšanas statistiku - cik kam komentāru manā cibiņā, cik kam es esmu komentējis.

# | jā, ir doma! (... izteicās 13) | Add to Memories