pajautaa

Jautājums tiem, kam ir nācies saskarties

Nov. 11., 2007 | 12:33 am
posted by: sameoldsickness in pajautaa

Kā Tu tiki galā ar kāju sēnīti???

# | jā, ir doma! (... izteicās 3) | Add to Memories