pajautaa

Kāpēc

Jan. 13., 2008 | 09:42 pm
posted by: kini in pajautaa

līgumos u.tml. skaitļus raksta ar cipariem un tad iekavās vārdiski ar burtiem ( piem, 23 (divdesmit trīs))? Kurā normatīvajā aktā tas noteikts, ka tā jādara? Vai vnk paraža, drošības pēc.
Tags:

# | jā, ir doma! (... izteicās 14) | Add to Memories