pajautaa

wifi, proxy, internets

Okt. 28., 2007 | 09:15 am
posted by: illegal in pajautaa

kurā līmenī un kas tiek bloķēts manā darba tīklā?

aprakstiņš šeit (target="_blank" :) )

# | jā, ir doma! (... izteicās 1) | Add to Memories