pajautaa

Real GDP.

Okt. 6., 2007 | 10:19 pm
posted by: bulletproof in pajautaa

GDP at market prices ir vairāk tā kā GDP at current vai constant prices?
Skolotāja teica, ka vajag GDP at market prices, bet tajā tabulā internetā ir tikai constant vai current. Esmu dilemmā.

# | jā, ir doma! (... izteicās 2) | Add to Memories