pajautaa

Audits&revīzija

« previous entry | next entry »
Okt. 19., 2007 | 02:39 pm
posted by: nausee in pajautaa

Šajā jomā zinošie cilvēki, būšu pateicīga par atbildi: vai tiešām auditors un revidents nav viens un tas pats? Ja nav - ar ko viņi atšķiras?
Tags:

# | jā, ir doma! | Add to Memories


Comments {8}

pata

from: [info]pata
date: Okt. 19., 2007 - 02:50 pm
#

pēc būtības ir viens un tas pats, tikai Latvijā (!) šos terminus lieto tā: revidents ir cilvēks, kas veic finanšu auditus jeb t.s. revīzijas, kuru mērķis ir sniegt atzinumu par finanšu pārskatu (vai to sadaļu/atsevišku procesu) pareizību; auditors savukārt nodarbojas ar t.s. sistēmas un atbilstības auditiem, kuros mērķis novērtēt iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību pert iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem. tas tā - in general, lai gan vienprātības šajā jautājumā vēl joprojām nav pat profesionāļu aprindās!

Atbildēt | Diskusija


nausee

from: [info]nausee
date: Okt. 19., 2007 - 02:54 pm
#

Paldies, neliels ieskats ir, kaut gan vienalga sarežģīti! ;)
Vai pati esi auditors/revidents? Kādu pazīsti? :)

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


pata

from: [info]pata
date: Okt. 19., 2007 - 02:57 pm
#

esmu iekšējais auditors :)

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


nausee

from: [info]nausee
date: Okt. 19., 2007 - 03:06 pm
#

Emm, vai neiemetīsi savu e-pastu? Ir kāds piedāvājums, ja nu Tev interesētu... ;)

Atbildēt | Iepriekšējais


pata

from: [info]pata
date: Okt. 19., 2007 - 03:01 pm
#

Lūk, precīzāks skaidrojums no Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas:

Ne audits un revīzija, ne auditors un revidents nav pilnīgi sinonīmi. Tos vieno tikai daļēja līdzība.

Termini revīzija un revidents latviešu valodā lietojami to tradicionālajā nozīmē, kas skaidrota dažādās vārdnīcās:

revīzija (latīņu revisiō ‘izskatīšana no jauna’) ir darbības un darījumu pareizuma un likumīguma pārbaude, ko iniciē augstāka institūcija, īpaši saimnieciskajā un finanšu jomā; revīziju veic, pārbaudot mantiskā stāvokļa uzskaiti, saimnieciskās darbības rezultātu pierakstus, finanšu pārskatus, kontus u. tml.; revīzijas mērķis — konstatēt pārkāpumus;

revidents ir persona, kas pilnvarota veikt revīziju.

Termini audits un auditors latviešu valodā aizgūti no angļu valodas 20. gs. 90. gados, lai apzīmētu no revīzijas un revidenta atšķirīgu, kaut arī zināmā mērā ar tiem saistītu, procesu un darītāju:

audits (latīņu auditus ‘klausīšanās, dzirdēšana’) — process, ko iniciē iestāde, uzņēmums vai fiziska persona, uzaicinot lietpratīgu speciālistu (auditoru), lai konstatētu iestādes, uzņēmuma vai fiziskās personas saimnieciskās darbības stāvokli, iespējamos trūkumus u. tml. un saņemtu ieteikumus stāvokļa uzlabošanai; auditu veic, uzklausot nepieciešamo informāciju pēc stāstītā vai ievācot nepieciešamo informāciju pēc dokumentiem u. tml.; audita mērķis — nepieļaut iestādes, uzņēmuma vai fiziskās personas bankrotu, saimnieciskās darbības lejupslīdi u. tml. un laikus novērst iespējamos traucējumus;

auditors — speciālists, kas īpaši sagatavots audita veikšanai.

Terminu revīzija, revidents un audits, auditors nozīmes šķīrumu sarežģī tas, ka angļu valodā abās nozīmēs tiek lietoti angļu vārdi audit un auditor.

Atbildēt | Iepriekšējais


from: [info]scoux
date: Okt. 19., 2007 - 03:20 pm
#

auditors un revidents finansu auditā IR viens un tas pats, bet tas attiecas tikai uz apzīmējumu revidējot gada pārskatus, mērķa pārbaudes un visādas citas revīzijas, kas saistītas ar uzņēmumu, organizāciju, sabiedrību un valsts iestāžu finansu datu pārbaudi un izvērtēšanu. citās jomās/procedūrās tās ir dažādas lietas/termini.

Atbildēt | Diskusija


from: [info]scoux
date: Okt. 19., 2007 - 03:31 pm
#

un vispār pēc būtības revidents ir cccp mantots termins, kas ietver sevī tīru grāmatvedības pārbaudi un kļūdu atrašanu/novēršanu, turpretim audit ir starptautisks termins, kas apzīmē juridisku (un arī privātpersonu) finansu/vadības testēšanu un atbilstību noteiktiem standartiem un likumiem, to ievērošanu, kā arī dažādu ar saimniecisko darbību saistītu jautājumu risināšana, saglabājot neieinteresētas personas statusu.

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


nausee

from: [info]nausee
date: Okt. 19., 2007 - 11:47 pm
#

Paldies par info! ;)

Atbildēt | Iepriekšējais