pajautaa

promocijas darbi

Dec. 25., 2015 | 05:44 pm
posted by: vilibaldis in pajautaa

nez, ir kāda iespēja elektroniski lasīt Kultūras Akadēmijas promocijas darbus?

# | jā, ir doma! (... izteicās 3) | Add to Memories