pajautaa

Wood Religion Barber Shop

Apr. 2., 2015 | 10:05 am
posted by: violets_t in pajautaa

Vai kådam ir atsauksmes par sho iestådiijumu? Gribu jaunksungam uzdåvinaat gåjienu uz kådu 'nogriezt matus un beidzot sakopt smuku bårdu' ieestådi. Pagaidåm shii uzrunaa visvairåk. Un kådas ir aptuvenas cenas? Måjaslapå neatrodu vai rocinjas liikas.

Tencinu.

# | jā, ir doma! (... izteicās 14) | Add to Memories


pajautaa

Koka galds

Apr. 2., 2015 | 11:38 pm
posted by: black_data in pajautaa

Kur nopirkt koka galdu. Protmas, lēti. Izbīdāms jau būtu šiki.

# | jā, ir doma! (... izteicās 12) | Add to Memories