Smēķētājiem draudzīgās vietas - [entries|archive|friends|userinfo]
Smēķētājiem draudzīgās vietas

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 1st, 2012|03:44 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

nikotins

[sakaarnis]
Kaut kas nesen pamanīts (pie pirmās iespējas arī tiks nočekots) - jēltabaka, vēl pagaidām rodama iekš 'mājasalus' bodes, dzirnavu 7. Cik dzirdēts, tā padarīšana arī tīri pīpējama esot. Galvenā sāls ir cenā.
LinkLeave a comment