Smēķētājiem draudzīgās vietas - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Smēķētājiem draudzīgās vietas

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 1st, 2012|03:44 am

sakaarnis
Kaut kas nesen pamanīts (pie pirmās iespējas arī tiks nočekots) - jēltabaka, vēl pagaidām rodama iekš 'mājasalus' bodes, dzirnavu 7. Cik dzirdēts, tā padarīšana arī tīri pīpējama esot. Galvenā sāls ir cenā.
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: