Apr. 21st, 2017 @ 05:50 pm (no subject)
Viedokļa popularitāte un tā atbilstība realitātei ir ortogonālas asis, un tikai viena no tām tiešām kalpo par viedokļa kvalitātes mēru.
About this Entry
[info]mindbound:
[User Picture Icon]
From:[info]ctulhu
Date: April 21st, 2017 - 07:40 pm
(Permanent Link)
a kas ir ``noklusētie komentāri``?