muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 1st, 2009|08:36 pm]

psihs
[Tags|, ]

Poll #15778 vai nebūtu
Open to: All, results viewable to: All

vai kopienā muzons ir vajadzīgi šādi vai līdzīgi ieraksti?

View Answers

jā / lai jau ir / man interesē
15 (27.8%)

nē / man traucē / priekš tam ir mp3sharing
12 (22.2%)

nezinu / vienalga / pohuj / cits variants
27 (50.0%)

link5 comments|post comment

Torņa aptauja [Jan. 5th, 2009|02:41 pm]
nefolk
[Tags|, , ]


Es nezinu, kam tas ir vajadzīgs, bet sistēmātiska pieeja paša un tuvākā sakņu dārziņam ir atbalstāma.
link2 comments|post comment

mums ļoti patīk jaunais vilnis [Oct. 11th, 2005|06:09 pm]

rasbainieks
[Tags|]

Poll #8214
Open to: All, results viewable to: All

rīt nouvelle vague sapņu fabrikā

View Answers

es iešu.
9 (25.0%)

es neiešu.
21 (58.3%)

vēl īsti nevar saprast
3 (8.3%)

ar mietu mani tur neaizdzīs!
3 (8.3%)

link14 comments|post comment

Legāla mūzika? [May. 29th, 2005|08:31 am]
petro
[Tags|]

Poll #7157 Legāla mūzika?
Open to: All, results viewable to: All

Kāda tavuprāt būtu augstākā legāla CD cena, pie kuras tev nerastos vēlme to novilkt i-netā

View Answers

0.29 Ls
7 (6.5%)

0.39 Ls
1 (0.9%)

0.49 Ls
4 (3.7%)

0.59 Ls
1 (0.9%)

0.79 Ls
2 (1.9%)

0.99 Ls
16 (15.0%)

1.19 Ls
6 (5.6%)

1.39 Ls
0 (0.0%)

1.69 Ls
0 (0.0%)

1.99 Ls
20 (18.7%)

2.49 Ls
5 (4.7%)

2.99 Ls
20 (18.7%)

3.49 Ls
2 (1.9%)

3.99 Ls
6 (5.6%)

4.99 Ls
17 (15.9%)

link9 comments|post comment

muzons visulaiku [May. 21st, 2005|11:23 pm]

dienasgramata
[Tags|]

Poll #7084
Open to: All, results viewable to: All

Iedomājies, ka tu esi Napoleons un nupat esi iekarojis Ēģipti. Kāda mūzika šajā brīdī skan tavā pleijerī?

Iedomājies, ka tu esi Marija Antuanete un gatavojies mirt uz ešfota. Kāda mūzika tikmēr skan tavā pleijerī?

Iedomājies, ka tu esi Jukio Misima un pēc neveiksmīga valsts apvērsuma gatavojies izdarīt harakiri 50 tūkstoš samuraju klātbūtnē. Kāda mūzika skan tavā pleijerī?

Iedomājies, ka tu esi Nīls Ārmstrongs un gatavojies spert pirmo soli uz Mēness. Kāda mūzika skan tavā pleijerī šajā brīdī?

Iedomājies, ka tu esi Jēzus Kristus un triumfāli iejāj Lieldienu Jeruzalemē. Pūlis gavilē. Kāda mūzika skan tavā pleijerī?

Iedomājies, ka tu esi Kristofors Kolumbs un jau kuro mēnesi cerīgi raugies uz apvārsni, vai tur neparādīsies meklētā zeme. Kāda mūzika tikmēr skan tavā pleijerī?

Iedomājies, ka tu esi Marks Deivids Čepmens, kurš tikko nošāvis Džonu Lenonu un tagad sēž līdzās līķim, lasot Selindžeru un gaidot policiju. Kāda mūzika tagad skan tavā pleijerī?

Iedomājies, ka tu esi Dievs Tas Kungs un gatavojies pēc piecām minūtēm pateikt "lai top gaisma!" un tā tālāk pēc saraksta, taču pirms tas viss iesāksies, tu esi nolēmis netraucēti paklausīties mūziku. Kas tagad skan tavā pleijerī?

linkpost comment

[May. 21st, 2005|12:29 am]

dienasgramata
[Tags|]

Muzons Again )
linkpost comment

[Feb. 10th, 2005|02:26 pm]
moire
[Tags|]

Poll #6037 Baltijas Datu nams
Open to: All, results viewable to: All

Kādā formātā tu klausies mūziku mašīnā

View Answers

Radio
24 (77.4%)

CD
18 (58.1%)

Kasete
5 (16.1%)

Manā mašinā nav audio sistēmas
3 (9.7%)

Kādu mūziku [stilistiski] tu klausies mašīnā / uzskati par 'braucamo mūziku'--------

drīkst izvērst diskusiju par klausāmājajām radio stacijām un dziļākajiem bītiem.
link15 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]