muzons - raidījumi "rāgas" un "zeme" [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

raidījumi "rāgas" un "zeme" [May. 27th, 2015|01:53 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

muzons

[_raagas]
[Tags|, , , ]
[music |Zia Mohiuddin Dagar - ahir bhairav]

cibā atrodami divu raidījumu ierakstu arhīvi iz radio naba viļņa:

[info]_raagas

[info]_zeme

linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]laielais
Date:May 28th, 2015 - 03:42 pm
(Link)
nevaru piedraugot nevienu no raidījumiem, pārsniegts draugu limits.