muzons - ANBB "Ret Marut Handshake EP" [2010] [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ANBB "Ret Marut Handshake EP" [2010] [Aug. 6th, 2010|09:33 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

muzons

[martcore]
[Tags|, , ]


divi vācu eksperimentālās / industrial mūzikas veterānklasiķi, bliksa bargelds (pseidonīms) un alva noto (pseidonīms) jau no 2007.gada ar savu kopprojektu kaut ko muhļī apkārt pa scēnu
četru gadu laikā ir izdevies radīt piecu dziesmu EP
rezultāts man liekas nedaudz humoristisks, taču tas pat ir labi - vismaz bliksas dziesmu par to, ar ko cipars 1 atšķiras no cipara 2 var droši iecelt grāvēju kārtā
te
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]blutzeuge
Date:August 6th, 2010 - 03:09 pm
(Link)
nav faila
[User Picture]
From:[info]martcore
Date:August 6th, 2010 - 03:40 pm
(Link)
tagad jābūt