Little Shirley Beans
polkovņika atkritumi
 
5.-Jul-2012 07:20 pm
stīvens plosās pa new york times review kaudzi, armīns saka, bērns cīnās ar presi.
Comments 
5.-Jul-2012 07:39 pm
kad Tu rakstīsi to, ko nevar apstrīdēt, tad Tu varēsi man aizrādīt, kur man rakstīt un kur nē.

lūdzu, bano.
5.-Jul-2012 08:10 pm
tev gan ir spēcīga tieksme piedalīties
This page was loaded Sep 25. 2017, 7:47 pm GMT.