Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 30th, 2023|01:15 pm

dombrava
Skumji, ka viena no sīkākajām dzīvības formām mūsos radījusi tik daudz ciešanu. Pirms gada bija konference par kovidu un bērniem, tur bija arī dati par smagām komplikācijām pēc izslimošanas. Jā, skaits ne tas lielākais. Varbūt tomēr vēlāk būs dati par vakcīnām vai vismaz to, kāpēc cilvēki tās vaino. Man tomēr ir ierobežotas zināšanas par šo tēmu.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.