Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 30th, 2023|12:31 pm

zazis
jo tā tavas emocijas saka? un zini kā es ļoti priecātos, ja tu te neko nekomentētu, jo mani esi nobanojis. un mierīgi tolerē šādu uzvedību http://klab.lv/users/extranjero/322980.html?thread=2316964#t2316964

saņemies, es ticu tu vari.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.