Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 18th, 2023|02:07 pm
antiprojekcija
Jā, to nevar noliegt. Vispār Ukrainai tādā ziņā ir paveicies - sākot jau ar pašu Zeļenski. Neviens nezaudēja mieru, un paniku celt nesāka. Līdz pat šodienai viņiem kaut kā izdodas stāvēt tik pat kā nesašķeļami vienotā frontē.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.