Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 18th, 2023|01:05 pm
antiprojekcija
Arestovičs ir psihologs un spiegs, kas labi apzinās savu lomu un potenciālu notiekošajā. Ar tādiem jābūt ļoti uzmanīgam. Man šķiet, ka viņš ļoti bieži vairāk spēlējas ar publiku, nekā cenšas kaut ko izgaismot.

P.S. Par Ratzingera PSRS mīlestību nezinu, no kura pirksta viņš sev izzīdis (gan jau līdz nepazīšanai kaut ko sagroza) - re kur atrodu šādu pārskatu, kurā (kā jau to varētu sagaidīt) Ratzingers nosoda materiālismu, un it īpaši padomju variantu - kā augstāko tā izpausmi. Tas Tev tāds piemērs, kad tiek spēlēts uz publiku, bet fakti ir otršķirīgi.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.