Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 2nd, 2022|02:33 pm

ctulhu
Tu saki ``alkoholisma kulltūra, uzspiež``

Hm, man nekad nav ienācis prātā pamēģināt dzert alkoholu. Kur tā kultūra kas man skrietu pakaļ un mēģinātu man to alkoholu dabūt iekšā?
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.