Depresīva troļļa piezīmes - [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 19th, 2020|04:07 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tik jauki silts mežā, vakar un šodien strādāju vienā kreklā.
linkpost comment