Depresīva troļļa piezīmes - [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 11th, 2019|08:43 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Apsveicu visus ar ārkārtas stāvokli Rīgā.
Būs mums kā Neapōlē. uhhh!
linkpost comment