Depresīva troļļa piezīmes - [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 11th, 2019|05:41 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tikko sapratu, ka esmu sataisījies dzīvot vismaz līdz 70.
linkpost comment