I bought some vodka to drink it with him;
I've told him, let's make Dream Team.
izdobts 
30th-May-2009 12:24 am - lolololololol
Šodien lekcijā Sofija lasīja refu par sievietēm 20.gs. sāk.
Visi samējās pie teikuma, kur viņa stāstīja par prostitūtām, kas no laukiem ierodas pilsētā: "tjip, viņām(sievietēm no laukiem) tā īsti pilsētā nav ko darīt [tāpēc arī kļūst par prostitūtām]..."
This page was loaded Oct 26th 2014, 3:20 am GMT.