wasted - [entries|archive|friends|userinfo]
wasted

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 5th, 2021|12:32 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Garšas halucinācijas. Zirņu pāksts garša ir bērnības un vasaras garša. Kāpēc lielā pilsētā nevar vienkārši randomā jebkurā laikā pasūtīt zirņus pākstīs, lobīt un to visu apēst. Ir 21. gadsimts. (Varbūt var.)
linkpost comment