Šulcs te garām gāja - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

Apr. 10th, 2018|09:04 pm

vistu_zaglis
Tobiš viss pārējais norm, ja? Da papildinām šo anomāliju ar strādājošu FB datu centru trauku skapī, cik tur tā darba.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.