Lācītis numur divi - October 9th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

October 9th, 2019

[Oct. 9th, 2019|06:08 pm]
[mood |Some of us need kindness]
[music |Hælos / Dust - Live from Spotify House]

Ja man būtu pa šodienu palicis kaut nedaudz vairāk enerģijas, es noteikti jums pastāstītu, ka vakar sanāca būt HÆLOS koncī, un pat atmiņas par šo faktu dara mani kaut kā klusi un neizskaidrojami laimīgu, tas bija viens lielisks pasākums.

Un vēl, ja man būtu palicis vairāk enerģijas, es pabrīnītos par to, ka, pretēji gaidītajam, pasākums izskatījās teju izpārdots un pilns ar hardcore faniem, man bija bažas, ka tur vējš ventilators tukšā zālē dzenās vecas avīzes, un pašā skatuves priekšā būs tie daži cilvēki, kas par viņiem vispār ir dzirdējuši. Tad gan padomātu, ka es taču nemaz nezinu, kas mūsdienās ir aktuālajā radio un tv mūzikas apritē, varbūt mēs te apmeklējam visādus mainstream pasākumus, paši to nezinot.

Bet enerģijas man pa šodienu nav palikusi neviena kripatiņa, tāpēc tā vietā es paņemšu sidru, un kāpšu vannā, jo fuck you, that's why.

link6 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | October 9th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]