Lācītis numur divi - July 25th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

July 25th, 2019

[Jul. 25th, 2019|07:01 pm]
[music |Underworld / Dark & Long]

Mašīntulkošana palīdz vismaz aptuveni saprast, par ko ir teksts, viņi teica?

Es zinu, es zinu, smieties par mašīntulkoto tekstu jau sen vairs nav labs tonis, bet es nekad nebūtu iztēlojies, cik poētiski absurdi un absolūti nesaprotami tiek tulkoti feispuka posti no taizemiešu valodas. Ja man būtu savs vokāli instrumentālais ansamblis, es šitā dziesmu tekstus rakstītu!

Daži uzskates materiāli )

link50 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | July 25th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]