Lācītis numur divi - July 5th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

July 5th, 2019

[Jul. 5th, 2019|06:09 pm]
[mood |Labs]
[music | MF DOOM feat. Thom Yorke / Gazzillion Ear]

Sen, sen nebiju ar tādu aizrautību, degsmi un mīlestību vienkāršu maketu taisījis, oj, cik sen. Iekšķīgi ķiķināju, tak nopietnu seju bīdīju failus, nu a ko, es taču pārjautāju un uzskatu, ka to vairs nevar uzskatīt par trollēšanu, vai ne?

Saruna ar pacientu )

link16 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | July 5th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]