Lācītis numur divi - May 10th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

May 10th, 2019

[May. 10th, 2019|04:56 pm]
[mood |Prasās iedzert]
[music |Archive / The Hell Scared Out Of Me]

Diena sākās ar to, ka nopurinājos, ievilku dziļu elpu, apsolīju sev nekādos apstākļos nespiest FWD un noklikāju Play pogu pie Archive retrospekcijas četralbuma.

Uh, cilvēki, kas tas bija par ceļojumu. Laikā, izjūtās, atmiņās un visā, visā pārējā. Tik lieliski, un tajā pat laikā – es nezinu, kad nākamreiz uz ko tādu saņemšos, I mean – sākt rītu ar Again, nu, es ceru, ka tas ilustrē, vai ne?

Tāpēc lūk priecīga un sārtvaidzīga Spotifaja pleiliste ar jaunajiem trackiem jūsu ērtībām, thank me later.
link1 garāmgājējs|iet garām

navigation
[ viewing | May 10th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]