Lācītis numur divi - May 2nd, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

May 2nd, 2019

[May. 2nd, 2019|01:30 pm]
[mood |Atkal pirmdiena? Cik var nu jau!]
[music |Underworld / Moaner]

Viņi ir salauzuši Zilo bāru! Nē nu nopietni, viņi ir bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem salauzuši Zilo bāru! Cik vien atceros sevi un šo pilsētu, Zilais bārs ir bijusi iestāde, kurā var parādīties tikai totāla izmisuma dzīts, jo sliktāk vairs nav kur, bet tagad pēc ilgiem laikiem ieejot – izrādījās, ka tur viss ir, emmm... normāli? Tur ir labs alus, tur ir tīrs, kārtīgi, mierīgi, wtf?, kas tā par pasauli, kurā mums tagad nākas dzīvot? No vienas puses prieks, protams, ir vēl viens barčiks rajonā, kur aizstaigāt pēc nomācošas darba dienas, bet no otras – nu nopietni? Tas vairs nebūs totāls gaģušņiks, bet tiešām norm pilnvērtīgs barčiks? Es nezinu, cik ļoti es esmu spējīgs sadzīvot ar šo faktu.
link4 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | May 2nd, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]