Lācītis numur divi - April 27th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

April 27th, 2019

[Apr. 27th, 2019|02:01 pm]
[mood |Darbīgs]
[music |Curve / Doppelganger]

Vakar Google visu dienu cītīgi bāza sejā notifikāciju par to, ka 'yellow warning for thunderstorms', nē nu – ne velti, kā izrādījās, vakarā gāza tā, ka ar to hreņ varētu vulkānus dzēst, un te neviena vulkāna pat tuvumā īsti nav! Bet kad tas viss bija beidzies, un pa peļķēm drebinādamies brida izmirkuši Mātes Dabas upuri – parādījās jauna notifikācija. Jo loģiski, kas gan cits varētu sekot šitik jaudīgām lietusgāzēm, vai ne? 'Yellow warning for forest fires'

Toties šorīt pamodos, lai ieraudzītu ekrānā ziņu, ka jobans Netflix ir vieglu roku nokancelējuši Santa Clarita Diet, jūs tur ahujeļi visi? Nezinu, kurš personīgi ir atbildīgs par šo lēmumu, bet es šim cilvēkam nevēlu labu. Ne tuvu neko labu. Pat gluži pretēji.
link1 garāmgājējs|iet garām

navigation
[ viewing | April 27th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]