Lācītis numur divi - April 11th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

April 11th, 2019

[Apr. 11th, 2019|07:50 pm]
[mood |WTF just happened?]
[music |Pulp / The Professional]

"[tā sega ir] tāds kā četrstūris, tikai mazāks!" ir viennozīmīgi nedēļas frāze, paldies EtF par šito te.

Bet es gribēju par Svarīgo te mazliet. Vei, jz Kx mājās pie sienas ir pulkstenis. Parasts sienas pulkstenis, kuru no neskaitāmajiem citiem atšķir tas, ka viņš ir neglābjami iesprūdis uz pusdiviem. Nē, viņš nav apstājies, sekunžu rādītājs jau mēnešiem uzcītīgi raustās mēģinājumos tikt uz priekšu, tas gluži vienkārši neizdodas. Saprotiet, ja, cilvēkam ir vismaz kaut kāds stabilitātes garants un drošības saliņa šajā pārāk ātri mainīgajā pasaulē. Visapkārt stress, ahtungi, kas-tik-nē, bet paskatās pulkstenī un nomierinās. Viss kārtībā. Pusdivi.

Tak tagad piepeši visa šī kārtība ir sašķobījusies! Divi vārdi: vasaras laiks! Prasītos to pulksteni pārregulēt, vai ne?

Ir tikai viena problēma: nav skaidrs, uz kuru pusi tagad viņu griezt? Te paceļas samērā filozofiska rakstura jautājums no vistu un olu sērijas: kas šajā situācijā ir primārs? Pulkstenis vai laiks? Regulēt stundu uz priekšu, jo reāli tak ir pustrīs, vai stundu atpakaļ, lai būtu it kā pusviens, bet realitātē joprojām pusdivi?

Padomājiet par to.
link6 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | April 11th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]