Lācītis numur divi - February 11th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

February 11th, 2019

[Feb. 11th, 2019|02:25 pm]
[mood |Visi ahujeļi?]
[music |Juno Reactor / Our World]

Noskatījos k/f "Klases salidojums".

Nejautājiet kāpēc, vienkārši ticiet uz vārda, ka man bija pietiekami legit iemesli tā darīt.

Kas tas bija? Jūs nopietni? Wut? Kur jāiesniedz pieprasījums atgriezt man divas stundas manas dzīves? Also, ja es gribētu aprakstīt šo pieredzi, man laikam nāktos izdomāt kaut kādus jaunus vārdus, jo no esošajiem es nezinu nevienu, kas kaut nedaudz nodotu to izjūtu gammu.

Āāāāāāāā!

Es atvainojos, izlauzās.
link23 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | February 11th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]