Lācītis numur divi - December 8th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

December 8th, 2007

Fernet.Stock [Dec. 8th, 2007|03:54 pm]
[mood |Weee]
[music |R.E.M. / The Worst Joke Ever]

Turpinot aizlāpīt robus kultūrvēsturē, pie piektdienas vakara tika iegādāts neliels tilpums Fernet Stock — cik var noprast, až tikpat nacionāls balzams, kā Becherovka. Kā reklāmas tēls šai dzirai figurēja divas beibes, kas valšķīgi skūpstās un rada mānīgu iespaidu, ka dzira varētu izrādīties vienkārši šķebīgi salda.

Spējat iedomāties, kā garšotu vērmeles, kas pusgadu noturētas kuņģa pilienu uzlējumā? Tad lūk, šis šķidrums garšo līdzīgi, tikai ir vēl mazliet rūgtāks. Iekšķīgi lietojams maziem malciņiem, vaikstoties kā tiklam amerikānim malkojot Balto tiklā amurikāņu filmā.

Skērī šit.
link2 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | December 8th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]