Lācītis numur divi - November 23rd, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

November 23rd, 2007

Smokings [Nov. 23rd, 2007|01:21 pm]
[music |Apollo 440 / N´existe pas]

Nu ka naff šai valstī Kent Original Brūns, ta naff; izrādās, ka Davidov Zelts arī ir tīri labi, pīpējami papirosi.
link1 garāmgājējs|iet garām

Vieglu garu... [Nov. 23rd, 2007|01:36 pm]
[music |Apollo 440 / Diamonds In The Sidewalk]

Tīri zinātniskas intereses vadīts, uzmetu aci Likteņa Ironijas II treilerim.

Kā jau nojauta čukstēja priekšā — izskatās pēc visnotaļ sūdīga sūda jaunā krievu kino.

Situācija, jāteic, traģiska: vecais заебал kā rūgta nāve, jaunais nekāds, ta ko mums tagad uz jaunogadu — Grinču skatīties?
link4 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | November 23rd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]