Lācītis numur divi - October 31st, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

October 31st, 2007

After today — consider me gone [Oct. 31st, 2007|05:13 pm]
[mood |Skērī]
[music |n/a]

Nu tad ko. Paldies visiem, kas vakar atnāca saskandināt, paldies visiem ar ko saskandināts līdz šim, utt, utt, visus mīlu, visi zelta cilvēki.

Bet cik tad var uz vietas sēdēt un rūsēt, tāpēc jau pēc 12 stundām kāpšu lidaparātā un jau rīt no rīta būšu savā jaunajā mītnes vietā. Un spīdēs saule, un es aizpīpēšu, tikko izkāpis no metro, un austiņās skanēs «SunSay: Время»

Gaidiet reportāžas, vēliet veiksmi.

link11 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | October 31st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]