Lācītis numur divi - October 9th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

October 9th, 2007

Spēlēties [Oct. 9th, 2007|05:32 pm]
[mood |Why???]
[music |Massive Attack / Butterfly Caught]

Nu zābaks kas zābaks. Tikai pusdienu pirms «Episode 2» relīzes, attapos uzklikāt uz preload pimpočkas, lai varētu vadīt bezmiega nakti Mr. Frīmena sabiedrībā. Tagad gaidi nu, kamēr ar šito pieslēgumu visi gigabaiti līdz manam kompītim atrāpos. Kas liedza jau pagājšnedēļ attapību izrādīt?

No otras puses, varbūt tā ir tikai labāk. Galu galā — darbadienas un tā.

P.S. Ja ir kāds «Steam» lietotājs ar interesi par, varu uzdāvināt «Episode 1». Pilnīgi na haļavu, aga.
link1 garāmgājējs|iet garām

navigation
[ viewing | October 9th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]