Lācītis numur divi - September 20th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

September 20th, 2007

[Sep. 20th, 2007|12:26 am]
[mood |tā kā pie miera būtu jātaisās]
[music |Nick Cave / A Box For Black Paul]

Nokia 8800. Visnotaļ jauks tekstiņš par patērēšanas kultūru postpadomijā; nekā oriģināla tāda, ko mēs ikdienā neredzētu, bet patīkami un patiesi.

Via Spectator
link3 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | September 20th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]