Lācītis numur divi - July 2nd, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

July 2nd, 2007

[Jul. 2nd, 2007|01:48 am]
[Tags|]

Viena vien lieta, pie kā tā arī nevar pierast latviskā ordnunga novārdzināts organisms: iespēja pusvienos naktī ieblandīties hindusa naktsveikalā un bez stresa, sačukstēšanās un sazvērnieciskiem skatieniem, gluži vienkārši iegādāties pudeli vīna. Strjoms dievzemītē tik kvalitatīvi iedzīts, ka vēl joprojām smadzenēs fonā sēž doma "a ja nu nepārdod?"

Par spīti šai pilnīgajai bezatbildībai un morālajam pagrimumam alkohola mazumtirdzniecības sistēmā, apdzērušos mazgadīgos uz ielām neredz.

Atšķirībā no.

Rīt šodien uz mājām, kas uzdzen krietnu depresiju. Mierina tikai iespēja vakarā doties un atkal paklausīties Belamija vīterošanā.
linkiet garām

navigation
[ viewing | July 2nd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]