Lācītis numur divi - June 25th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

June 25th, 2007

Seasonal greetings [Jun. 25th, 2007|10:15 pm]
[Tags|]
[music |Kaut kas varen glauns te fonā skan]

E nu šito te... sveicieni no tālās Česka zemes galvaspilsētas, pār kuru gan šobrīd klājas drūmi mākoņi ar visiem no tiem izrietošajām sekām lietus veidā. Ja kādam ir vēlme pēc dāvanas gardā dzēriena ar kodēto nosaukumu "Becherovka" veidā... Aizejiet uz RIMI un nopērciet ;) bet visādi citādi - люблю, целую, shit like that.

Lai jums arī labas brīvdienas! :P
link4 garāmgājēji|iet garām

kur kļūdījās Ptahs [Jun. 25th, 2007|10:31 pm]
[Tags|]

Iesākumā bija Vārds. Taču paskatoties apkārt rodas sajūta, ka vajadzēja tomēr sākt ar Domu.
link2 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | June 25th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]