Lācītis numur divi - June 11th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

June 11th, 2007

[Jun. 11th, 2007|01:03 am]
[Tags|]

Kā cilvēkam, kas ciena dažnedažādus alternatīvus transporta līdzekļus, kā arī dvēselē ir bērns, kam patīk hi-tech rotaļlietas no sērijas "smuki pīkst, midžinās un нихуя не понятно kā darbojas", sestdiena nesa to laimi bez ierobežojumiem dangāt piejūras smiltis un kāpu zonu ar Segway X2.

Kaifa līmeņa rādītājs зашкаливает; dodiet divus!
link10 garāmgājēji|iet garām

Segway īre [Jun. 11th, 2007|04:35 pm]
[Tags|]
[music |Aquarium / Tramontana]

Atbildot uz interesentu jautājumiem — iestādes, kas piedāvā iespēju uz savas ādas izmēģināt šos burvīgos braucamrīkus.

http://supersegway.lt/ — ielas «i2». Lapa absolūti kreisa, interesenta uzdevums ir atrast augšējā labajā pusē .lv karodziņu un tālāk sekot nafigācijai. Cenas korelē ar veselo saprātu.

http://www.segwaytours.lv — gan «i2», gan bezceļnieki «x2». Cenas uz trauslās realitātes robežas.

Enjoy!
link3 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | June 11th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]