Lācītis numur divi - May 24th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

May 24th, 2007

Meteo [May. 24th, 2007|12:58 pm]
[Tags|]
[music |Deine Lakaien / Supermarket (My Angel)]

Ar zināmām bažām izskatot tik svarīgu jautājumu, kā iespējas tuvākajā nākotnē palietot dzirkstošos dzērienus zem klajas debess, neciešot no neplānotām temperatūras svārstībām, tika sīki un rūpīgi analizēti dažādi respektabli saiti, t.sk. windguru.com un meteo.lv

Pārsteigumu izsauca vienprātība, kādā abas šīs cienījamās vietnes apgalvo, ka visu šo laiku mūs aijā flat-rate liegs, pavasarīgi maigs 2–4 m/s vējiņš.

Rodas aizdomas, ka pagalmā aiz loga tādā gadījumā darbojas kāda profesionālu koku šūpotāju brigāde.
link3 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | May 24th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]