Lācītis numur divi - April 21st, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

April 21st, 2007

LTK WiFi [Apr. 21st, 2007|03:25 pm]
[Tags|]
[music |bāra vulgaris]

Drīz būs stunda, kopš Telekomiskais WiFi mani laipni ielaida vispasaules tīmeklī ar paziņojumu, ka šis prieks ilgs tieši 11 minūtes. Tas liek aizvien vairāk un nopietnāk aizdomāties par visām šīs sistēmas niansēm un iespējām tās izmantot savām egoistiskajām vajadzībām.

Šī brīža novērojumi liek domāt, ka pareiza izvēle ir pasūtīt pieejas paroli, bet neizmantot to līdz galam. Jo ja nulle, tad pie nākamā logina tā arī godīgi tiek paziņots - viss, kirdik un hanuriki, šī parole ir ekspirējusies. Tools - Advanced - Wand Password - Delete, aizmirstam un norakstam.

Ja, savukārt, tiek pacelts kāds mūžsens logins, uz kura vēl kripatiņa laika saglabājusies - ha! Pavisam cita lieta! Neviens uzblīdis kapitālists tam līdz galam līdzi neseko; tagad tikai zinātniskais gars liek pasūtīt vēl vienu alu un testēt, cik ilgi šis prieks vilksies.

Ja tieši stundu, tas varētu apstiprināt kolēgas Džonija teoriju par to, ka pēc kāda konkrēta laika paroles tiek resetotas. (Achtung! - kāpēc šī info neparādās jau pie logošanās?). Ja 71 minūti, varētu pieņemt, ka info par patēriņu tiek kaut kur viltīgi kašēta uz paša aparāta. Ja vairāk vai mazāk - atliek tikai neizpratnē noplātīt rokas un turpināt izpētes darbus.

Bet vispār tēma ir interesanta. Es saožu haļavu, tikai nespēju to priekš sevis pilnvērtīgi definēt.

Upd.: Novilka precīzi stundu. Nākamreiz jāmēģina opcija 2 x 55 minūtes. Will keep updated.
link1 garāmgājējs|iet garām

navigation
[ viewing | April 21st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]