Lācītis numur divi - April 17th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

April 17th, 2007

[Apr. 17th, 2007|01:09 pm]
[Tags|]
[music |Red Hot Chili Peppers / Torture Me]

Runājot par praktiskām un saimnieciskām lietām, kamēr mēs te urbinājām degunus un sūdzējāmies par laika apstākļiem, garāmgājēji no NASA uzšāvuši gaisā vienu varen smalku uzparikti ar nosaukumu Gravity Probe B un pēc tam, kad šis agregāts trīs gadus palevitēja izplatījumā un kaut ko pie sevis paskaitīja, secināja, ka vellos — jautājumos par to, ka gravitācija tomēr ir vienkārši laiktelpas deformācija, Einšteinam bijusi taisnība!

Gaidam pilno raportu. Par spīti tam, ka jau tagad jūtu — es no tā нихуя nesapratīšu.
link6 garāmgājēji|iet garām

[Apr. 17th, 2007|04:18 pm]
[music |kaut kādi latinosi backgroundā]

Jāpiezīmē, ka aizvien dziļāku cieņu manās acīs izraisa no skata nebūt ne pievilcīgais kroģelis "Caramel Rouge". Paralēli alutiņam pa latu un iespējai brīvi un bez stresa uzpīpāt, te tika detektēta arī kāda providences un cilvēka neaizsargāta WiFi konekcija ar nepārsteidzošu nosaukumu "default".

Signāls stabils, garastāvoklis - labs!
link12 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | April 17th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]